Budujemy program w ELI
 1. Przykłady algorytmów liniowych.
 2. Warunek w algorytmie rozgałęzionym.

Zadanie domowe >>>
kotek     

pisarz

Ad 1. Niewątpliwie po ostatniej lekcji można było dojść do przekonania, że konstrukcje wylorzystujące sprawdzanie warunku są znacznie bardziej interesujące niż takie, które układają się w prosty ciąg następujących po sobie kroków.
Te proste konstrukcje są za to powszechnie wykorzystywane i spotykamy je znacznie częściej. Bardzo często w programie stanowią główny algorytm, w którym umieszczone są procedury (podprogramy), odpowiadające za szczegółowe, niekoniecznie "bezwarunkowe" rozwiązania. Z uwagi na ich budowę noszą nazwę algorytmów liniowych.
Ponadto wykorzystanie ich we wstepnej fazie nauki posługiwania się ELI jest wygodną metodą na oswojenie się ze specyfiką tego języka.

Ćwiczenie 1. Algorytm sumy i średniej 3 liczb.
 • Na stronie 178 przedstawiony jest przykład "algorytmu 2 liczb". Przeanalizuj go, a następnie zbuduj w ELI "algorytm 3 liczb" (ćw. 1 str. 179). Zapisz projekt na dyskietce jako liczby3.prj. Przy okazji należy zachować planszę - elegancko jest nazwać ją liczby3.sch.

Za dowód, że algorytmy liniowe wykorzystujemy bardzo często np. na lekcjach matematyki, może posłużyć kolejne ćwiczenie.

Ćwiczenie 2. Algorytm obliczjący pole i obwód figury.
 • Skorzystaj ze schematu blokowego w zeszycie i utwórz w ELI nowy projekt, będący realizacją twego rozwiązania. Zapisz projekt na dyskietce w pliku figura.prj (planszę - figura.sch).

Ad 2. Algorytmy rozgałęzione mogą pomóc w roziązywaniu problemów, kiedy od wyniku działania (czyt. spełnienia warunku) zależy dalsze działanie programu. Jeśli wolisz bardziej opisowe ujęcia, przypomnij sobie, w jakiej sytuacji znalazł się Papkin, kiedy chciał dowieść, że bardzo kocha piękną Klarę (A. Fredro "Zemsta"). Bez spełnienia wszystkich 3 warunków (jakich?) nie miał szans.
Wróćmy jednak do przykładów matematycznych, są mniej stresujące. Przypominacie sobie, że w trakcie śledzenia działania programu ap1spwar.prj z katalogu alg4pods, nasunęły się nam pewne wątpliwości.

ap1spwar.prj
Ćwiczenie 3. Realizacja sytuacji warunkowej w ELI.
 • Otwórz ponownie wspominany projekt i przeanalizuj jego działanie.
 • Zapoznaj się z treścią poleceń ćw. 3 i 4 ze str. 180.
 • Wykorzystaj otwarty projekt i zmodyfikuj go zgodnie z poleceniami z książki.
 • Zapisz zmodyfikowany program jako ap1spmod.prj na dyskietce.

Na poprzednich zajęciach przygotowana została realizacja dość prostego problemu porządkowania 2 liczb. Wykorzystaj swe doświadczenia i spróbuj zapisać projekt, który posortuje 3 liczby.
Przypominam, że schemat blokowy znajduje się w twym zeszycie, a ponadto graf z drzewem algorytmu był prezentowany przy okazji pierwszej lekcji. A ponieważ samo powielenie schematu nie oznacza zakończenia pracy, przedstawiam go poniżej.

sortuj3 Ćwiczenie 4. Algorytm porządkowania 3 liczb.
 • Zrealizuj w ELI algorytm, przeprowadż symulację i zapisz rezultaty na dyskietce.
dyskietkaZadanie domowe


<<< do góry
 1. Powtarzając materiał z lekcji, przygotuj ustnie odpowiedzi do pytań 1 - 3 ze str. 182.
 2. Rozwiąż jedno z zadań 1 - 4 str. 182 (do wyboru).

Rozwiązanie problemu krok po kroku | Graficzny obraz algorytmu | Analiza programu z pomocą ELI
Poznajemy technikę iteracji | Rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem iteracji
Zapisujemy program w pseudojęzyku | Zapisujemy program w języku Pascal | Zapisujemy program w języku Logo
Wykorzystanie podprogramu | Porządkowanie zbioru - sortowanie bąbelkowe | Porządkowanie zbioru - sortowanie kubełkowe
Poznajemy technikę rekurencji | Rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem rekurencji | Prezentacje własnych programówStrona główna